MENU

Pahayag ng Konsul Heneral Ukol sa Kautusan ng Pamahalaang Macau na Sumailalim sa Nucleic Acid Tests mula 22 24 Hulyo 2022 ng lahay ng may Philippine Passport Na Nasa Macau