MENU

Press Release No. 09 2022 Pahayag ng Konsul Heneral ukol sa Ikalawang Linggo ng Overseas Voting sa Macau SAR