MENU

Press Release no.11 2022 Pahayag ng Konsul Heneral ukol sa Ikatlong Linggo ng Overseas Voting sa Macau SAR