MENU

Press Release No. 12 2022 Pahayag ng Konsul Heneral sa Pagdiriwang ng Labor Day 2022 sa Macau SAR