MENU

Press Release No. 13 2022 Pahayag ng Konsul Heneral ukol sa Huling Linggo ng Overseas Voting sa Macau SAR