MENU

Press Release No.14 2022 Pahayag ng Konsul Heneral ukol sa Huling Araw ng Overseas Voting sa Macau SAR